Videoteka

Snimljeni materjali sa naših vebinara, hibridnih dogadjaja, intervjua, online predavanja i ostalo
dostupni su za pregledavanje svim korisnicima naše platforme. Ovi video-edukativni materjali nisu
akreditovani od strane zdravstvenog saveta. Pogledajte željene video-edukativne materjale u Educo
Events Videoteci.

50. Pedijatrijski dani Srbije 2021.

EducoEvents koristi kolačiće i uz vaše lične podatke pruža kompltno iskustvo na portalu